authors_journals_2006

Actions

Export context as cxt Export context as csv Export context as json Export all concepts View Concept Lattice Find a concept

Description

Authors and journals in 2006

Objects 23

 • António Grilo
 • B. K. Kang
 • Chien-Yu Lin
 • Chih-Hsing Chu
 • Denghui Xu
 • J. W. Seo
 • Jing Xiao
 • Jing-Rong Li
 • Kenichiro Masaoka
 • Leah Epstein
 • Lihui Wang
 • Masaki Emoto
 • Masayuki Sugawara
 • Peifu Gu
 • Qi Hao
 • Ricardo Jardim-Gonçalves
 • S. H. Kim
 • S. Y. Soh
 • Weiming Shen
 • Y. K. Jung
 • Yi-Kuan Lee
 • Yu-Ming Chang
 • Zhenbo Deng

Attributes 4

 • Acta Inf.
 • Computers in Industry
 • Displays
 • IJIEM

Incidences 28

 • Ricardo Jardim-Gonçalves - Computers in Industry
 • Masaki Emoto - Displays
 • Yi-Kuan Lee - Displays
 • Chih-Hsing Chu - IJIEM
 • Chih-Hsing Chu - Computers in Industry
 • Weiming Shen - Computers in Industry
 • António Grilo - Computers in Industry
 • Peifu Gu - Displays
 • Peifu Gu - IJIEM
 • Qi Hao - Computers in Industry
 • Masayuki Sugawara - Displays
 • Lihui Wang - Computers in Industry
 • Y. K. Jung - Displays
 • Leah Epstein - Computers in Industry
 • Leah Epstein - Acta Inf.
 • S. H. Kim - Displays
 • S. H. Kim - Computers in Industry
 • Kenichiro Masaoka - Displays
 • Kenichiro Masaoka - Computers in Industry
 • Jing-Rong Li - Computers in Industry
 • Denghui Xu - Displays
 • Yu-Ming Chang - Displays
 • B. K. Kang - Displays
 • S. Y. Soh - Displays
 • J. W. Seo - Displays
 • Zhenbo Deng - Displays
 • Chien-Yu Lin - Displays
 • Jing Xiao - Displays

Concepts 9

  • Objects:
  • António Grilo
  • B. K. Kang
  • Chien-Yu Lin
  • Chih-Hsing Chu
  • Denghui Xu
  • J. W. Seo
  • Jing Xiao
  • Jing-Rong Li
  • Kenichiro Masaoka
  • Leah Epstein
  • Lihui Wang
  • Masaki Emoto
  • Masayuki Sugawara
  • Peifu Gu
  • Qi Hao
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • S. H. Kim
  • S. Y. Soh
  • Weiming Shen
  • Y. K. Jung
  • Yi-Kuan Lee
  • Yu-Ming Chang
  • Zhenbo Deng
  • Attributes:
  • Objects:
  • Leah Epstein
  • Attributes:
  • Acta Inf.
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • Chih-Hsing Chu
  • Peifu Gu
  • Attributes:
  • IJIEM
  • Objects:
  • António Grilo
  • Chih-Hsing Chu
  • Jing-Rong Li
  • Kenichiro Masaoka
  • Leah Epstein
  • Lihui Wang
  • Qi Hao
  • Ricardo Jardim-Gonçalves
  • S. H. Kim
  • Weiming Shen
  • Attributes:
  • Computers in Industry
  • Objects:
  • B. K. Kang
  • Chien-Yu Lin
  • Denghui Xu
  • J. W. Seo
  • Jing Xiao
  • Kenichiro Masaoka
  • Masaki Emoto
  • Masayuki Sugawara
  • Peifu Gu
  • S. H. Kim
  • S. Y. Soh
  • Y. K. Jung
  • Yi-Kuan Lee
  • Yu-Ming Chang
  • Zhenbo Deng
  • Attributes:
  • Displays
  • Objects:
  • Kenichiro Masaoka
  • S. H. Kim
  • Attributes:
  • Computers in Industry
  • Displays
  • Objects:
  • Chih-Hsing Chu
  • Attributes:
  • Computers in Industry
  • IJIEM
  • Objects:
  • Peifu Gu
  • Attributes:
  • Displays
  • IJIEM
  • Objects:
  • Attributes:
  • Acta Inf.
  • Computers in Industry
  • Displays
  • IJIEM